Deze workshop is bedoeld om kinderen op een speelse, bewuste en interactieve manier kennis te laten maken met geluid, emoties, gedachten en gevoelens en hier op een gezonde manier expressie aan te geven. Te leren om te ontspannen maar ook om te focussen. Op een speelse maar aandachtige manier leren, dat het veilig is om expressie te geven aan wat ze voelen en denken. Ook gaan ze leren om zich prettig te voelen in hun lichaam en nieuwe woorden en bewegingen te leren. Nee, ze hoeven absoluut niet mooi te kunnen zingen. Nee, ze hoeven absoluut geen instrument te kunnen bespelen. Ze worden stap voor stap uitgenodigd om langzaam hun eigen grenzen te verkennen. Met als resultaat dat ze zich steeds prettiger voelen in hun eigen vel en omstandigheden. De workshops vinden online (via zoom) plaatst. De opbouw is heel eenvoudig maar wel krachtig. De aandacht ligt op zelfexpressie, lichaamsbewustzijn, ademhalingsbewustzijn, auditieve-motorische coördinatie etc. Ze gaan zich steeds prettiger voelen en bewegen steeds meer met het ritme van hun eigen lichaam waardoor ze zich steeds prettiger voelen in hoe ze zich voelen, wat ze denken en hoe ze zich voortbewegen door het leven. Ze ontwikkelen een positiever zelfbeeld van zichzelf en de wereld.